Path: Top Magazine Semar Warta Budaya Jawa 2004

Sapa sing kudu perduli basa Jawa

Semar Warta Budaya Jawa, Edisi 7, Januari 2004
Publication from JIPTUNMERPP / 2020-01-18 22:45:48
Oleh : Soemito, Diploma 3 of English Merdeka University Malang
Dibuat : 2004-01-01, dengan 3 file

Keyword : Bahasa jawa

Rebagan bab basa kita kedah ngertos punapa ta "sejatine" basa. Para nimpuna basa ngendiko, sejatine basa iku swara (the nature of language is sound, hakekat bahasa jawa adalah: 1). Senajan buta huruf tetep bisa sinau basa (tanpa liwat tulisan) 2). Mboten bade saget klintu ngucap ukara-ukara ing ngandhap punika:
a. wong-wong padha mendem arak.
b. wong-wong padha mendhem mayit.
Wonten malih ingkang mratelakaken basa ilmiah lan basa reka-reka. Basa ilmiah tegesipun dumadis womtenipun masyarakat ingkang migunakaken, dene basa reka-reka kados ta basa Esparanto lan basatengara, basa sasmita (bahasa isyarat, finger language). Kajawi punika, wonten ingkang dipunwastani basa urip, tegesipun basa ingkang diangge saben dinten dening masyarakat, lan wonten basa mati, tegesipun sampun mboten wonten masyarakat ingkang migunakaken, kados t basa Sankrit lan basa Latin

Deskripsi Alternatif :

Rebagan bab basa kita kedah ngertos punapa ta "sejatine" basa. Para nimpuna basa ngendiko, sejatine basa iku swara (the nature of language is sound, hakekat bahasa jawa adalah: 1). Senajan buta huruf tetep bisa sinau basa (tanpa liwat tulisan) 2). Mboten bade saget klintu ngucap ukara-ukara ing ngandhap punika:
a. wong-wong padha mendem arak.
b. wong-wong padha mendhem mayit.
Wonten malih ingkang mratelakaken basa ilmiah lan basa reka-reka. Basa ilmiah tegesipun dumadis womtenipun masyarakat ingkang migunakaken, dene basa reka-reka kados ta basa Esparanto lan basatengara, basa sasmita (bahasa isyarat, finger language). Kajawi punika, wonten ingkang dipunwastani basa urip, tegesipun basa ingkang diangge saben dinten dening masyarakat, lan wonten basa mati, tegesipun sampun mboten wonten masyarakat ingkang migunakaken, kados t basa Sankrit lan basa Latin

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJIPTUNMERPP
OrganisasiDiploma 3 of English Merdeka University Malang
Nama KontakDra. Wiwik Supriyanti, SS
AlamatJl. Terusan Halimun 11 B
KotaMalang
DaerahJawa Timur
NegaraIndonesia
Telepon0341-563504
Fax0341-563504
E-mail Administratorperpus@unmer.ac.id
E-mail CKOwsupriyanti@yahoo.com

Print ...

Kontributor...

  • Editor: Wiwik Supriyanti, Dra. SS.